1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Основање на СУНР

Совет за унапредување и надзор на ревизијата е основан од страна на Владата на Р. Македонија на предлог на Министерот за финансии како самостојно и независно регулаторно тело...

Надлежности на СУНР

Советот има јавни овластувања и надлежности кои се точно утврдени и дефинирани во Законот за ревизијата и истиот константно работи во насока на нејзино унапредување...

Членови на СУНР

Овој Совет го сочинуваат седум члена и истите се именувани од страна на Владата на Република Македонија. Мандатот на членовите на СУНР е во времетраење од 5 години...

Цели на СУНР

Целта на Советот е преку стручни анализи, препораки, советувања и независен јавен надзор на ревизијата да го потикнува придржувањето кон високите ревизорски стандарди...

СУНРРМ на усовршување

Во рамките на реализација на Годишната програма за Континуирано професионално усовршување, в.д. претседателот на СУНРРМ со вработени во стручната служба...

Повеќе...

СУНРРМ на конференција во Тирана

Во периодот од 17-18.11.2017 година во Тирана - Албанија, Институтот на сертифицирани сметководители/ревизори на Албанија...

Повеќе...

СУНРРМ на работилница во Виена

Претставници на Советот во период од 24-25.10.2017 во Виена, Австрија, присуствуваа на РАБОТИЛНИЦА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА СВЕТСКА...

Повеќе...

Реализација на "TAIEX" Експертска мисија

Во период од 09. до 12.10.2017 г. СУНРРМ како носител на TAIEX- „Експертска мисија за ИТ надзорен систем за законските ревизии...

Повеќе...

Календар на настани

Февруари 2018
П В С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Најнови вести

СУНРРМ на усовршување…

СУНРРМ на усовршување

Во рамките на реализација на Годишната п…

Повеќе...

СУНРРМ на конференција во Тирана…

СУНРРМ на конференција во Тирана

Во периодот од 17-18.11.2017 година во Т…

Повеќе...

СУНРРМ на работилница во Виена…

СУНРРМ на работилница во Виена

Претставници на Советот во период од 24-…

Повеќе...

Реализација на "TAIEX" Експертска мисија…

Реализација на

Во период од 09. до 12.10.2017 г. СУНРРМ…

Повеќе...

Соработка со Хрватскиот комитет за јавен надзор на ревизијата…

Соработка со Хрватскиот комитет за јавен надзор на ревизијата

На ден 04.04.2016 година во Загреб, Хрва…

Повеќе...

Линкови