1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Посета на друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје

Во рамките на посетите на друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, продолжи со активноста.

На 03.04.2019 година, Премтим Исени – претседател на Советот, Дафина Талева Хаџи Васкова – координатор на стручната служба, Светлана Ѓорѓиевска – соработник и д-р Илија Андовски – член на Советот, беа во посета на друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје. Претставниците од КПМГ Македонија, Гордана Никушевска, Срѓан Ранѓеловиќ и Игор Митевски го поздравија начинот на работа на Советот, неговата транспарентност и отвореност за соработка. Се отворија одредени прашања кои се од значење за ревизијата, пред се во однос на цената на вршење на ревизијата која во крајна линија го детерминира квалитетот на ревизорските мислења. Исто така, истакнаа дека од особено значење е и едуцирањето на пошироката јавноста за значењето и придобивките од ревизорската професија, како и инволвирање на засегнатите институции кои ја уредуваат оваа проблематика.

Календар на настани

Јули 2019
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Најнови вести

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”…

Посета на друштвото за ревизија “Б и Љ” и посета на овластениот ревизор – трговец поединец “ТП Ревизија Чулева”

Советот продолжи со реализација на Плано…

Повеќе...

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година…

Извештај за Напредокот на Република Северна Македонија за 2019 година

На ден 29 мај 2019 година Европската ком…

Повеќе...

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ…

Работен Состанок со Управен одбор на ИОРРМ

На 06.06.2019 година во просториите на С…

Повеќе...

Континуирано професионално усовршување…

Континуирано професионално усовршување

Во рамките на остварувањето на една од н…

Повеќе...

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје…

Посета на друштвото за ревизија Аудит Македонија ДОО Скопје

Претседателот на Советот - Премтим Исени…

Повеќе...