1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Тhemelimi

Keshilli per Mbikeqyrje dhe Avansim te Revizionit eshte themeluar nga ana e Qeveris se R. Maqedonise, me propozim te Ministris se Financave si trup i pavarur rregullator…...

Kompetencat

Keshilli ka kompetenca te percaktuara ne baze te ligjit per Revizion,i njejti ne kontinuitet punon per avansimin e profesionit...

Anetaret

Kete Keshill e perbejne gjithsej 7 anetar dhe te njejtit emerohen nga ana e Qeveris.Mandati i anetareve eshte 5 vjecar ...

Qellimi

Qellimi i Keshillit eshte qe permes analizave profesionale, sugjerimeve, keshillave dhe mbikeqyrjes se pavarur ndaj revizionit te ndihmoje ne perforcimin e arritjes te standardeve te revizionit...

Leter e hapur e Kryetarit te Institutit te Revizoreve te R. Maqedonise drejtuar Kryetarit te Keshillit per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne R. Maqedonise se Veriut, z.Premtim Iseni

Leter e hapur e Kryetarit te Institutit te Revizoreve te R. Maqedonise drejtuar Kryetarit te Keshillit per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne R. Maqedonise se Veriut, z.Premtim Iseni

Lexo ma...

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Grant Thornton

Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut vazhdon me aktivitet e parapar ne planin vjetor te punes, kesaj rrathe Kryetari i Keshillit z. Premtim...

Lexo ma...

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Moore Stephens

Aktivitet tona sot i realizuam me menaxhmentin e shoqeris s e revizionit Moore Stephens. Ne kete takim Keshilli u prezantua nga Kryetari z. Premtim Iseni, anetari znj. Aneta Trajanoska, koordinatori...

Lexo ma...

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Deloitte

Me date 02.04.2019, ne shoqerin e revizionit Deloitte ne Shkup per visit pune ishin Kryetari i Keshillit per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut, z. Premtim...

Lexo ma...

Ngjarjet e fundit

Leter e hapur e Kryetarit te Institutit te Revizoreve te R. Maqedonise drejtuar Kryetarit te Keshillit per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne R.…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Grant Thornton…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Grant Thornton

Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrje te R…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Grant Thornton…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Moore Stephens…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Moore Stephens

Aktivitet tona sot i realizuam me menaxh…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Moore Stephens…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Deloitte…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Deloitte

Me date 02.04.2019, ne shoqerin e revizi…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Deloitte…

Vizit ne shoqerin e revizionit PWC…

Vizit ne shoqerin e revizionit PWC

Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrje te R…

Vizit ne shoqerin e revizionit PWC…

Linqe