1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Тhemelimi

Keshilli per Mbikeqyrje dhe Avansim te Revizionit eshte themeluar nga ana e Qeveris se R. Maqedonise, me propozim te Ministris se Financave si trup i pavarur rregullator…...

Kompetencat

Keshilli ka kompetenca te percaktuara ne baze te ligjit per Revizion,i njejti ne kontinuitet punon per avansimin e profesionit...

Anetaret

Kete Keshill e perbejne gjithsej 7 anetar dhe te njejtit emerohen nga ana e Qeveris.Mandati i anetareve eshte 5 vjecar ...

Qellimi

Qellimi i Keshillit eshte qe permes analizave profesionale, sugjerimeve, keshillave dhe mbikeqyrjes se pavarur ndaj revizionit te ndihmoje ne perforcimin e arritjes te standardeve te revizionit...

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Grant Thornton

Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut vazhdon me aktivitet e parapar ne planin vjetor te punes, kesaj rrathe Kryetari i Keshillit z. Premtim...

Lexo ma...

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Moore Stephens

Aktivitet tona sot i realizuam me menaxhmentin e shoqeris s e revizionit Moore Stephens. Ne kete takim Keshilli u prezantua nga Kryetari z. Premtim Iseni, anetari znj. Aneta Trajanoska, koordinatori...

Lexo ma...

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Deloitte

Me date 02.04.2019, ne shoqerin e revizionit Deloitte ne Shkup per visit pune ishin Kryetari i Keshillit per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut, z. Premtim...

Lexo ma...

Vizit ne shoqerin e revizionit PWC

Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrje te Revizionit ne Republiken e Maqedonise se Veriut i perbere nga Kryetari z. Premtim Iseni, anetari z. Blagoj Hristov, koordinatori znj. Dafina...

Lexo ma...

Ngjarjet e fundit

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Grant Thornton…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Grant Thornton

Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrje te R…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Grant Thornton…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Moore Stephens…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Moore Stephens

Aktivitet tona sot i realizuam me menaxh…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Moore Stephens…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Deloitte…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Deloitte

Me date 02.04.2019, ne shoqerin e revizi…

Vizit pune ne shoqerin e revizionit Deloitte…

Vizit ne shoqerin e revizionit PWC…

Vizit ne shoqerin e revizionit PWC

Keshilli per Avansim dhe Mbikeqyrje te R…

Vizit ne shoqerin e revizionit PWC…

Takim pune me perfaqesuesit e Zyres se Delegacionit Evropian ne Shkup…

Linqe